SME (PENILAIAN PROFESIONAL)

MENJADIKAN PROSES PEMILIHAN PEKERJA LEBIH TEPAT, PANTAS DAN MENJIMATKAN.

Menyasarkan calon yang mempunyai kemahiran dan kepakaran ke organisasi anda. Ujian psikometrik kami akan membandingkan skor ujian calon dengan penanda aras pekerjaan yang anda inginkan. Memberikan penilaian kesesuaian untuk berada dalam organisasi anda. Penilaian kami mengukur calon dari pelbagai aspek seperti kebolehpercayaan, membantu, intelektual, kemampuan, keperibadian dan sebagainya.

Dengan menggunakan ujian penilaian ini ia akan:

 • Membantu anda memahami pekerja dengan lebih baik.
 • Menapis calon pekerja yang tidak sesuai.
 • Mengenalpasti potensi pekerja.
 • Membantu mengurangkan kos dan masa latihan pekerja.
 • Membantu meningkatkan pengurusan organisasi.
Hubungi

PILIHAN UJIAN PSIKOMETRIK

BRAIN ANALYSIS SIFU TAJ (BAST)

BRAIN ANALYSIS SIFU TAJ (BAST)

Brain Analysis Sifu Taj atau lebih dikenali sebagai BAST adalah alat ukuran yang dibina untuk mengukur atau mengenal pasti ciri-ciri personaliti berasaskan dominan otak. BAST mempunyai 100 item dengan format jawapan ‘Ya’ atau ‘Tidak’. Memberi tafsiran umum kepada dua bahagian iaitu otak kiri dan otak kanan. Manakala tafsiran secara lebih terperinci kepada empat bahagian iaitu otak kanan atas, otak kanan bawah, otak kiri atas dan otak kiri bawah.

PERSONALITY ANALYSIS SIFU TAJ (PAST)

PERSONALITY ANALYSIS SIFU TAJ (PAST)

Personality Analysis Sifu Taj atau lebih dikenali sebagai PAST adalah alat ukuran yang dibina untuk mengukur atau mengenal pasti ciri-ciri personaliti yang ada pada setiap individu dengan 16 skala bagi mengenal pasti 16 ciri-ciri personaliti individu.

Antara tret personaliti yang diuji ialah:

Asertif

Analisis

Kebebasan

Berdikari 

Interpersonal

Intelektual

Intrapersonal

Ingin Tahu

Kekuatan

kritik-Diri

Kepimpinan

Membantu

Sokongan

Kesempurnaan

Motivasi

Kebolehpercayaan

CAREER ANALYSIS SIFU TAJ (CAST)

Career Analysis Sifu Taj (CAST)

Career Analysis Sifu Taj (CAST) dibangunkan sendiri oleh Sifu Taj. Inventori ini menganalisis kecenderungan kerjaya berdasarkan kefahaman kepada minat kerjaya dan bentuk kerja dalam setiap kerjaya. Pembinaan CAST ini juga berdasarkan kepada teori Tipologi Holland yang mana hasil akhir membawa kepada enam jenis personaliti iaitu Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising dan Convensional.

 

Realistic – Bersesuaian dengan kerja-kerja berat yang memerlukan kemahiran dan kekuatan.

Investigative – Bersesuaian dengan pekerjaan yang lebih memerlukan pemikiran dari perbuatan.

Artistic – Kearah artis sama ada muzik atau seni.

Social Lebih terarah kepada kerja berkaitan dengan memanipulasi orang lain seperti memberitahu, melatih, mendidik, memperkembang dan mengubati.

Enterprising Mampu memanipulasi orang lain seperti mengarah, membujuk dan memimpin untuk mencapai matlamat organisasi dan keuntungan ekonomi.

Convensional – Individu yang memiliki minat, kecekapan, persepsi diri dan mempunyai ciri-ciri seperti berhati-hati, akur, teliti, defensif, cekap dan lain-lain.

 

TERDAPAT 5 PILIHAN UJIAN:

1. ITP – Inventori Tret Personaliti

2. IPS – Inventori Personaliti Sidek

3. IPW – Inventori Personaliti Warna

4. PAST – Personality Analysis Sifu Taj

5. BAST – Brain Analysis Sifu Taj

VALUE ANALYSIS SIFU TAJ (VAST)

VALUE ANALYSIS SIFU TAJ (VAST)

Orang yang paling berpuas hati dengan pekerjaan mereka adalah yang berada dalam kerjaya di mana sebahagian besar nilai mereka dipenuhi dan diguna sebaiknya. Orang yang paling tidak berpuas hati dengan kerjaya mereka mempunyai nilai yang bertentangan dengan kerja yang mereka lakukan. Ujian ini adalah dirancang untuk memberi maklumat kepada seseorang mengenai perkara yang penting dalam pekerjaan atau kerjaya yang mereka bakal atau telah ceburi. Ia boleh digunakan dalam sesi kaunseling dan perancangan kerjaya individu bagi menyusun nilai-nilai klien dan pekerjaan mereka.

Skala Nilai dibahagikan kepada tiga faktor: Bekerja dengan Orang Lain, Ekspresi Diri dan Ganjaran Ekstrinsik.

BEKERJA DENGAN ORANG LAIN
EKSPRESI DIRI
GANJARAN
 • Komunikasi Perkhidmatan
 • Kerja Berpasukan
 • Pengaruh

 

 • Kreativiti
 • Berdiri Sendiri
 • Semangat
 • Perkembangan Kerjaya
 • Kewangan
 • Prestij
 • Keselamatan

 

MENGAPA MENGGUNAKAN PENILAIAN PEKERJA?

Anda bergantung pada pekerja anda untuk membawa kemahiran dan kepakaran mereka ke organisasi anda. Untuk mencapai yang terbaik, mereka perlu mengurus persekitaran kerja mereka dengan berkesan dan melibatkan orang lain dengan cara yang bertujuan dan berkesan. Kebanyakan orang yang berjuang dalam kedudukannya tidak melakukannya kerana kemampuan teknikal mereka. Untuk berjaya, pekerja memerlukan kemahiran untuk bekerja dengan baik dengan orang lain dan meneruskan tugas.

Sifat-sifat ini sukar dinilai semasa proses pengambilan biasa. Resume, temu ramah dan pemeriksaan rujukan hanya memberikan maklumat mengenai kemampuan teknikal calon. Ujian penilaian pra-pekerjaan kami melangkah lebih jauh dengan mengenal pasti kemahiran insaniah dan keperibadian secara objektif dan standard.

Alat penilaian pekerja psikometrik sangat sesuai untuk mengambil peranan seperti:

 • Kakitangan Runcit Baris Hadapan
 • Keramahan
 • Pembuatan
 • Juruteknik Perkhidmatan
 • Pekerja Pusat Panggilan

JIKA ANDA TIDAK PASTI YANG ALAT PENILAIAN PEKERJA TEPAT UNTUK SYARIKAT ANDA, PENGALAMAN SENDIRI KAMI BOLEH MEMBANTU. SEKALI KAMI MEMAHAMI MATLAMAT DAN KEBUTUHAN PERNIAGAAN ANDA, KAMI BOLEH MEMBUAT HARTA, SARANAN YANG DISESUAIKAN UNTUK ORGANISASI ANDA.

HUBUNGI KAMI HARI INI DAN MULAI MEMBUAT KAMI YANG LEBIH BAIK DENGAN RAHSIA!

ms_MYMalay